Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 17 (2007-2008), unntatt kap. 1062 og 4062, Innst. S. nr. 64 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2007 Innst. S. nr. 64 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt forslaget til justeringer av kapitler vedrørende forskning mv under Fiskeri- og kystdepartementets budsjett 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2007