Oppnevne en kommisjon for å gjennomgå drapssaker med bakgrunn i vold i nære relasjoner

Dokument nr. 8:26 (2007-2008), Innst. S. nr. 137 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunvald Ludvigsen, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 12.02.2008 Innst. S. nr. 137 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Venstre om å oppnevne en kommisjon for å gjennomgå drapssaker de siste 10 årene med bakgrunn i vold i nære relasjoner. Kommisjonen skulle fremme forslag som kunne styrke forebyggingen og håndteringen av vold i nære relasjoner. Forslaget ble ikke tatt opp til votering og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.04.2008