Lage en nasjonal plan for vindkraftanlegg i Norge

Dokument nr. 8:34 (2007-2008), Innst. S. nr. 174 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. S. nr. 174 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å lage en nasjonal plan for vindkraftanlegg i Norge. Forslaget fikk ikke tilslutning fra andre partier enn Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2008