Utarbeide handlingsplan for forsterket oljevernberedskap

Dokument nr. 8:39 (2007-2008), Innst. S. nr. 158 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg, Tord Lien Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.03.2008 Innst. S. nr. 158 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å utarbeide en handlingsplan for forsterket oljevernberedskap. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2008