Beholde terapeutisk behandler i overgangen mellom barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri

Dokument nr. 8:42 (2007-2008), Innst. S. nr. 218 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Margrethe Larsen, Gunnar Kvassheim, Gunvald Ludvigsen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 218 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig bedt Regjeringen legge til rette for at unge med tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien også etter fylte 18 år skal kunne beholde sin behandler i de tilfeller der det er etablert et tillitsforhold, og de unge selv ønsker det.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2008