Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Forsikringsavtaler m.m.

Ot.prp. nr. 41 (2007-2008), Innst. O. nr. 56 (2007-2008), beslutning. O. nr. 97 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 22.05.2008Innst. O. nr. 56 (2007-2008)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Odelstinget har vedtatt endringer i forsikringsavtaleloven. Endringene innebærer en nærmere regulering av forholdet mellom forsikringssøkeren og selskapet når forsikring blir nektet eller tilbudt til en særlig høy premie, samt av visse spørsmål i forbindelse med selskapenes innhenting av helseopplysninger. Forsikringsselskaper skal ikke uten saklig grunn kunne nekte en person forsikring.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 22.05.2008

  Behandlet i Odelstinget: 11.06.2008

  Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008