Sjøloven

Ot.prp. nr. 56 (2007-2008), Innst. O. nr. 77 (2007-2008), beslutning. O. nr. 102 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. O. nr. 77 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i sjøloven, skipssikkerhetsloven og NIS-loven. Odelstingets flertall, alle unntatt medlemmene fra FrP, har videre vedtatt endringer i fritids-og småbåtloven. FrP mener at den fremlagte saken ikke gir et godt nok grunnlag for Stortinget til å innføre en ordning med krav til båtførerbevis og båtførerregister.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 17.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 20.06.2008