Heve taket på utdanningsstøtten for yrkeshemmede

Dokument nr. 8:62 (2007-2008), Innst. S. nr. 220 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Kari Kjønaas Kjos, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 220 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et fra representantforslag fra Fremskrittspartiet om å heve taket på utdanningsstøtten for yrkeshemmede. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2008