Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)

St.prp. nr. 71 (2007-2008), Innst. S. nr. 13 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 23.10.2008 Innst. S. nr. 13 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til at Norge deltar i den 15. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2008