Reduksjon av drivstoffavgiftene for budsjettåret 2008

Dokument nr. 8:78 (2007-2008), Innst. S. nr. 253 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Øyvind Korsberg, Per Sandberg, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. S. nr. 253 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre gått mot et forslag fra Fremskrittspartiet om reduksjon av drifvstoffavgiftene for budsjettåret 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2008