Eventuell implementering av EUs og Rådets direktiv 2006/24/EF ("datalagringsdirektivet") i norsk lov

Dokument nr. 8:88 (2007-2008), Innst. S. nr. 278 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 278 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om at eventuell implementering i norsk lov av "datalagringsdirektivet " (EUs og Rådets direktiv 2006/24/EF) ikke kan skje før saken er framlagt for Stortinget. Forslaget fikk kun FrPs stemmer, og ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2008