Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Bård Hoksrud og Arne Sortevik om eventuell implementering av EUs og Rådets direktiv 2006/24/EF ("datalagringsdirektivet") i norsk lov

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 5. juni 2008

Per Sandberg

Borghild Tenden

leder

ordfører