Krav om særfradrag for ekstra store sykdomsutgifter som følge av diabetes

Dokument nr. 4:1 (2007-2008), Innst. S. nr. 74 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 74 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om særskilt melding fra Sivilombudsmannen. I meldingen retter Sivilombudsmannen kritikk av skatteetatens behandling av krav om særfradrag for ekstra store sykdomsutgifter for diabetikere. Reglene for behandling av denne type fradrag ble endret fra og med skatteåret 2005, og det kommer frem at det synes å ha funnet sted en uensartet behandling av disse sakene. Komiteen viser i sin innstilling til at Finansdepartementet har varslet at ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter vil bli vurdert, for å få til en mest mulig rettferdig ordning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008