Oppfølging av trygdeoppgjøret for 2008

St.prp. nr. 74 (2007-2008), Innst. S. nr. 11 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 21.10.2008 Innst. S. nr. 11 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt, med bakgrunn i St.prp. nr. 65 (2007?2008) Om trygdeoppgjøret 2008 endringer i følgende ytelser fra 1. mai 2008: - Rehabiliteringspenger: minsteytelsen økes fra 1,8G til 1,97G - Attføringspenger: minsteytelsen økes fra 1,8G til 1,97G - Tidsbegrenset uførestønad: minsteytelsen økes fra 1,8G til 1,97G - Unge uføre: ytelsen økes fra 2,4G til 2,44G for rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad - Overgangsstønad til enslige forsørgere økes fra 1,85G til 1,97G - Supplerende stønad til personer med kort botid i Norge: - økes fra 1,7933G til 1,94G for enslige - økes fra 2,2933G til 2,44G for personer med ektefelle under 67 år - økes fra 1,6433G til 1,79G for hver av ektefellene når begge er fylt 67 år. Fremskritspartiet fremmet et alternativt forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2008