Endring av bevilgninger på statsbudsjettet for 1993 under Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 16, kap. 2430 og 5340, innst. S. nr. 25 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1993 Innst. S. nr. 25 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1993