Endringar i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 29 (2008-2009), Innst. S. nr. 96 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2008 Innst. S. nr. 96 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet under nærings - og handelsdepartementet. Endringene innebærer økte utgifter til utgifter i departementet, til Altinn- løsningen, Norges Forskningsråd, romvirksomhet, forvaltning av statlig eierskap, Raufoss AS og Innovasjon Norge. Inntektene innebærer bl.a. endringer ift garantiprovisjon Eksportfinans, Innovasjon Norge, tilbakebetaling og reduserte renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og renter fra SIVA SF.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2008