Endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 24 (2008-2009), Innst. O. nr. 52 (2008-2009), beslutning. O. nr. 64 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 26.02.2009 Innst. O. nr. 52 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 13.03.2009

   Behandlet i Lagtinget: 24.03.2009