Representantforslag om å styrke egenkapitalen i maritime bedrifter

Dokument nr. 8:20 (2008-2009), Innst. S. nr. 154 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Svein Flåtten, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra ((H) Innstilling avgitt 19.02.2009 Innst. S. nr. 154 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å styrke egenkaptialen i maritime bedrifter. Det ble enstemmig vedtatt at forslaget skulle vedlegges protokollen under henvisning til at Regjeringen har endret overgangsreglene til omlegging av rederiskatteordningen slik at intensjonen i forslaget anses som oppfylt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2009