Medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Innst. S. nr. 84 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 84 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig valgt følgende medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen: Medlemmer for tidsrommet 1. januar 2009 - 31. desember 2014: Thorbjørn Jagland, Kaci Kullmann Five og Ågot Valle. Varamedlemmer for tidsrommet 1. januar 2009 - 31. desember 2011: Knut Vollebæk, Christopher Stensaker og Sverre Lodgaard. Komiteen har fem medlemmer, men de to øvrige (Sissel Rønbeck og Inger-Marie Ytterhorn) var ikke på valg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2008