CO2-håndtering på Mongstad

St.prp. nr. 38 (2008-2009), Innst. S. nr. 206 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 28.04.2009 Innst. S. nr. 206 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt Regjeringen samtykke til at Olje- og energidepartementet kan delta med inntil 80 pst. av investering og drift av et teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad (TCM). Samarbeidet om å realisere CO2-håndtering på Mongstad har bakgrunn i de forpliktelser og avtaler som ble inngått da Statoil i 2006 ble innvilget utslippstillatelse for det planlagte kraftvarmeverket om samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2009