Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

St.prp. nr. 88 (2008-2009), Innst. S. nr. 350 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. S. nr. 350 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har foretatt endringer i statsbudsjettet for 2009 som følge av økte kostnader i forbindelse med lønnsreguleringen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet. Det er også gitt fullmakter i forbindelse med gjennomføringen av lønnsreguleringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009