En sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

St.meld. nr. 12 (2008-2009), Innst. S. nr. 240 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2009 Innst. S. nr. 240 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med at Stortinget har debattert en stortingsmedling om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ble det enstemmig vedtatt å be Regjeringen fremme forslag til tiltak for å styrke jordmortjenesten. For øvrig vil de merknadene i innstillingen til meldingen som hele komiteen eller et flertall står bak, være retningsgivende for den framtidige politikken på området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2009