Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

En sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

St.meld. nr. 12 (2008-2009), Innst. S. nr. 240 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2009 Innst. S. nr. 240 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med at Stortinget har debattert en stortingsmedling om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ble det enstemmig vedtatt å be Regjeringen fremme forslag til tiltak for å styrke jordmortjenesten. For øvrig vil de merknadene i innstillingen til meldingen som hele komiteen eller et flertall står bak, være retningsgivende for den framtidige politikken på området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2009