Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. En gledelig begivenhet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 14. mai 2009

Harald T. Nesvik

Sonja Irene Sjøli

leder

ordfører