Representantforslag om likestilling av private og offentlige tilbydere av pleie- og omsorgstjenester

Dokument nr. 8:36 (2008-2009), Innst. S. nr. 180 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Sonja Irene Sjøli, Torbjørn Røe Isaksen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 24.03.2009 Innst. S. nr. 180 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet et representantforslag fra Høyre om likestilling av private og offentlige tilbydere av pleie- og omsorgstjenester. Forslaget gikk ut på at private leverandører av pleie- og omsorgstjenester skal ha rett til momsfritak når kommunen har fattet vedtak om slike tjenester for den enkelte bruker. Flertallet i finanskomiteen viste til at private og kommunale tilbydere av slike tjenester allerede langt på vei er likestilt når det gjelder fritak for moms. Vedtaket var i tråd med komiteinnstillingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2009