Representantforslag om å fjerne regnskapsplikten for små stiftelser

Dokument nr. 8:47 (2008-2009), Innst. S. nr. 203 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Karin S. Woldseth, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.04.2009 Innst. S. nr. 203 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I representantforslag nr. 47 (2008-2009) ble det fremmet forslag om å unnta små stiftelser for regnskaps- og revisjonsplikt, og om at Brønnøysundregistrene frafaller krav om forsinkelsesgebyr for små stiftelser. I innstillingen ble det i tillegg fremmet forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om at Regjeringen bes vurdere forenklinger i regelverket for små stiftelser når det gjelder revisjonsplikt, innsendingsplikt og forsinkelsesgebyr i forbindelse med oppfølgingen av Revisjonspliktutvalget. Disse forslagene ble ikke vedtatt. Komiteens innstilling - at representantforslaget vedlegges protokollen - ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 04.05.2009