Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen

St.prp. nr. 60 (2008-2009), Innst. S. nr. 232 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2009 Innst. S. nr. 232 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger for utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky -Langangen. Det legges opp til anleggsstart på strekningen sommeren 2009, og anlegget er planlagt åpnet for trafikk i løpet av 2012. Prosjektet inngår i en samlet utbyggingsplan på i alt 5,9 mrd. kroner for prosjekter på E18-strekningen Gulli til Langangen, og der 3,95 mrd. kroner skal finansieres ved bompenger og 1,95 mrd. kroner ved statlige midler.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2009