Representantforslag om ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Dokument nr. 8:64 (2008-2009), Innst. O. nr. 98 (2008-2009)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Åge Starheim, Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Per Sandberg, Tord Lien Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. O. nr. 98 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2009