Representantforslag om undersøkelse av forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland

Dokument nr. 8:69 (2008-2009), Innst. S. nr. 278 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 278 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om 1) at Stortinget ber Riksrevisjonen foreta en særlig undersøkelse om forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland er i tråd med vedtatt investeringsstrategi, og 2) at Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om lovendring slik at Riksrevisjonen får det løpende revisjonsansvaret for Norges Bank. I tråd med innstillingen vedtok Stortinget at forslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2009