Årsmelding fra EOS-utvalet for 2008

Dokument nr. 18 (2008-2009), Innst. S. nr. 253 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2009 Innst. S. nr. 253 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding fra EOS-utvalget. EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget og fører tilsyn med at de såkalte "hemmelige tjenester" utfører sin virksomhet i tråd med gjeldende lov- og regelverk. Gjennom sin inpeksjons- og tilsynsvirksomhet får utvalget tilgang til informasjon som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Rapporteringen til Stortinget skal imidlertid være ugradert. Komiteen sier i sin innstilling at den registrerer med tilfredshet at kontrollarbeidet i 2008 har vært preget av et konstruktivt samarbeid mellom utvalget og EOS-tjenestene. Videre sier komiteen at EOS-utvalgets kontroll og behandling av klager fra publikum, bidrar til å gi de "hemmelige tjenester" legitimitet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2009