Representantforslag om økt satsing på forebygging av narkotikamisbruk, opphør av sprøyterom

Dokument nr. 8:79 (2008-2009), Innst. S. nr. 323 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Dagfinn Høybråten, Hans Olav Syversen, Laila Dåvøy Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 323 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2009