Representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved plutselig spebarnsdød

Dokument nr. 8:85 (2008-2009), Innst. S. nr. 309 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 309 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved plutselig spebarnsdød. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget, men regjeringspartiene vedtok å oversende regjeringen uten realitetsvotering et likelydende forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2009