Budsjettstøtte til Mosambik

Dokument nr. 3:11 (2008-2009), Innst. S. nr. 318 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 318 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik. Undersøkelsen er foretatt i fellesskap av den danske, svenske og norske riksrevisjon innen HOAP-samarbeidet. Undersøkelsen har påvist at det er visse svakheter ved oppfølgingen av blant annet finansielle og administrative data som brukes til måling av resultater og måloppnåelse og at det fortsatt er svakheter i Mosambiks antikorrupsjonsarbeid. Riksrevisjonen ser postitivt på at departementet har etablert systemer for oppfølging av budsjettstøtte og gjennom samme system annen støtte til Mosambik. Komiteen har merket seg at giverne og myndighetene i Mosambik har opprettet og tatt i bruk et omfattende system for oppfølging som gir relevant informasjon. Komiteen understreker at det er viktig at UD både i sin direkte kontakt med myndighetene i Mosambik og i samarbeid med de andre giverlandene tar opp korrupsjonsproblematikken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009