Nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo

St.prp. nr. 87 (2008-2009), Innst. S. nr. 334 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2009 Innst. S. nr. 334 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2009