Representantforslag om Telenors deleide selskap Vimpelcom

Dokument 8:38 S (2009-2010),, Innst. 157 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 18.02.2010 Innst. 157 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentanter fra KrF om å sikre at Telenors deleide selskap Vimpelcom ikke etablerer seg i skatteparadiset Bermuda. Forslaget fikk ikke tilslutning. Stortinget viser til at selskapet vil registreres på Bermuda basert på amerikansk lovgivning, noteres på New York-børsen og ha hovedkontor i Nederland. Stortinget viser til at den forretningsmessige forvaltning av selskapet ligger til selskapets styre og ledelse og besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2010