Representantforslag om NRK og reklamefinansiering

Dokument 8:45 S (2009-2010), Innst. 210 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Linda C. Hofstad Helleland, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.04.2010 Innst. 210 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Høyre hvor en ber regjeringen fremme sak om regulering av NRKs adgang til reklameinntekter. Forslaget ble ikke bifalt mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2010