Endringar i bustadoppføringslova

Prop. 130 L (2009-2010), Innst. 74 L (2010-2011), Lovvedtak 8 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2010 Innst. 74 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 02.12.2010