Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA og EØS 2009

Dokument 16 (2009-2010), Innst. 271 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2010 Innst. 271 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har den 14. juni 2010, drøftet og enstemmig vedtatt utenriks- og forsvarskomiteens innstilling (Innst. 271 S (2009-2010)) til årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2010