Representantforslag om innføring av konkrete mål for hva som er god vei

Dokument 8:86 S (2009-2010), Innst. 305 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 305 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med utgangspunkt i et representantforslag fra FrP drøftet innføring av konkrete mål om hva som er god vei. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen med stemmene fra Ap, SV og Sp, Forslag fra FrP, H og KrF ble nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2010