Representantforslag om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge

Dokument 8:92 S (2009-2010), Innst. 315 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg, Robert Eriksson Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 315 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2010