Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010, (INSPIRE)

Prop. 120 S (2009-2010), Innst. 353 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2010 Innst. 353 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2010