Utbygging og drift av Gudrun

Prop. 123 S (2009-2010), Innst. 355 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2010 Innst. 355 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag til Utbygging og drift av feltet Gudrun, som ligger i midtre del av Nordsjøen om lag 55 km nord for Sleipner. Planlagt produksjonsstart for Gudrun er 1. kvartal 2014, og de utvinnbare reservene er anslått til ca. 6,6 milliarder Sm3 gass, 11,2 millioner Sm3 olje/kondensat og 1,3 millioner tonn NGL. Totalt tilsvarer dette 127 millioner fat oljeekvivalenter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2010