Representantforslag om utarbeidelse av en stortingsmelding om statens eierskap

Dokument 8:135 S (2009-2010), Innst. 369 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Svein Flåtten, Trine Skei Grande Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP), (H) og (V) Innstilling avgitt 15.06.2010 Innst. 369 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra FrP, Høyre og Venstre om utabeidelse av en stortingsmelding om statlig eierskap. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Sp, Sv og SV, har besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010