Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten og Trine Skei Grande om utarbeidelse av en stortingsmelding om statens eierskap

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 15. juni 2010

Terje Aasland

Ingrid Heggø

leiar

ordførar