Representantforslag om å innføre 450-timersregel for å forhindre at innvandrere faller utenfor arbeidsmarkedet

Dokument 8:143 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Reiertsen, Per-Willy Amundsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 23.11.2010 Innst. 61 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Per-Willy Amundsen, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen om å innføre 450-timersregel, etter modell fra Danmark, for å forhindre at stadig flere innvandrere faller utenfor arbeidsmarkedet. Representantforslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2010