Representantforslag om skattemessig likebehandling av fagforeningskontingenter

Dokument 8:152 S (2009-2010), Innst. 43 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.10.2010 Innst. 43 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.11.2010