Endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen

Innst. 25 L (2010-2011), Lovvedtak 5 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Innstilling avgitt 21.10.2010 Innst. 25 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 23.11.2010