Oppnevning av et varamedlem for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer i Europautvalget

Innberetning 2 (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.