Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF

Prop. 11 S (2010-2011), Innst. 153 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 153 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av medlemmene fra Ap, SV, Sp og KrF, har gitt sin tilslutning til Statskog SFs kjøp av Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS, til en pris av 1,725 mrd kroner. Kjøpet finansieres med en egenkapitalforhøyelse på 1,250 mrd kr. Resterende del av kjøpesummen, 475 mill. kr., finansieres ved et ansvarlig lån fra staten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2010