Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 22 S (2010-2011), Innst. 162 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.2010 Innst. 162 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2010