Representantforslag om tydeligere retningslinjer for nasjonale prøver for å sikre sammenlignbare resultater mellom skolene og at flest mulig elever deltar

Dokument 8:43 S (2010-2011), Innst. 203 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Henning Warloe, Ingjerd Schou, Svein Harberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 10.02.2011 Innst. 203 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Høyre om retningslinjer for nasjonale prøver med sikte på at resultatene skolene imellom blir sammenliknbare og at flest mulig elever deltar. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2011